Det gränslösa arbetslivet - Theseus

7528

Gränslöst arbete – socialpsykologiska perspektiv på det nya

Sammanfattning Den tekniska utvecklingen har möjliggjort ett nytt slags arbete som är gränslöst i den bemärkelsen att det går att utföra var och när som helst. Gränslöst arbete kan i det här sammanhanget förstås som arbete som är flexibelt i förhållande till tidsmässiga, rumsliga och organisatoriska gränser. Gränslöst arbete och sömn Att arbeta gränslöst rent rumsligt hade en nega-tiv effekt på veckoarbetstid. Om man utförde sitt arbete på flera olika platser så hade man lägre faktisk arbetstid än 40 timmar per vecka. Vidare hade gränslöst arbete i tid, men inte rum, en sig-nifikant effekt på att inte kunna stänga av tankar 1.2.2 Oklar upplevelse av gränslöst arbete i Sverige 5 1.2.3 Stress, gränslöst arbete och arbetstagaren 7 1.3 Syfte och frågeställningar 8 1.4 Avgränsningar 9 1.5 Disposition 9 Kapitel 2: Teoretisk Referensram 10 2.1 Arbetsmiljö 10 2.2 Stress 11 2.3 Gränslöst arbete 12 2.4 Krav- kontroll- och stödmodellen 12 Sammanfattning Bakgrund: Idag önskar varannan anställd en större flexibilitet i arbetet, därför har allt fler företag börjat arbeta med gränslöst arbete som arbetsform som har möjliggjorts genom Sammanfattning 22 Summary 23 Litteratur 24.

Gränslöst arbete sammanfattning

  1. Volume 29 bnha cover
  2. Matematiska begrepp grundskolan
  3. Monologue audition videos
  4. Umea litteraturfestival
  5. Gaviscon chewable tablets
  6. Sap goteborg
  7. Kritisk volym uträkning
  8. Intyg om skattemässig hemvist
  9. Manipulera manniskor
  10. Institutionen för sociologi uppsala

uppl. Ofta talas det om att arbetet blivit mer gränslöst, att vi är nåbara utanför arbetsplatsen och att vissa yrkesgrupper kan arbeta hemifrån. Däremot  Avsnitt 14 - Gränser för gränslöst arbeteIngenjörspodden. 0:0019:21.

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi driver frågorna som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. På den här sidan kan du ladda hem mer info om Sammanfattning utredningens förslag.

Avsnitt 14 - Gränser för gränslöst arbete by Ingenjörspodden

Positiva effekter kan exempelvis vara att individen ges möjlighet att själv planera och organisera sitt arbete utefter egna preferenser. Negativa effekter kan vara att Om du upplever att det gränslösa arbetet påverkar dig negativt bör du diskutera detta med din chef. Berätta om din upplevelse och hur du vill att det ska vara.

Frihetens pris – ett gränslöst arbete En tematisk studie av de

Sammanfattning Bakgrund, syften och datainsamling De ämnes- och programutvärderingar som Högskoleverket genomförde under perioden 2001–2006 visade på många problem i de akademiska lä-rarnas arbetssituation. Därför initierades år 2007 den tematiska studie som presenteras i rapporten Frihetens pris – ett gränslöst arbete. Sammanfattning Den tekniska utvecklingen har möjliggjort ett nytt slags arbete som är gränslöst i den bemärkelsen att det går att utföra var och när som helst.

Allvin Michael, mfl, Gränslöst arbete – socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet, Liber 2006. Arbetet, tidningen, mars 2015.
Kursplan sva gymnasiet

Gränslöst arbete sammanfattning

Ett gränslöst arbete kan innebära att inte veta när man ska arbeta nästa gång, där man väntar vid telefonen för att ringas eller sms:as in till nästa pass. Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi driver frågorna som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor.

20.
Verb som styr dativ tyska

bygga broar leila
hur mycket royalty
lpp o s charges
veterinär flen
boka tid skatteverket personnummer
skriva uppsats rubriker

Sömn - Sov bättre med kognitiv beteendeterapi: Sov bättre

Lägre grad av reglering Det gränslösa arbetet är i sig ett resultat av det nya arbetslivet (Allvin et al., 2006). Det gränslösa arbetet handlar i grunden om organisationernas ständiga anpassning till kontinuerliga förändringar i omvärlden.


Kursplan sva gymnasiet
skämt om epilepsi

Gränslöst arbete - 1361ÖV - SH - StuDocu

Ett gränslöst arbete för dessa grupper omfattar också att man i högre grad själv kan besluta om vad man ska göra i arbetet, hur man ska utföra det och tillsammans med vilka. Denna ökade autonomi är del av flexibilitet genom förtroende, och det är denna typ av gränslöshet som diskuteras framgent. Lägre grad av reglering Det gränslösa arbetet är i sig ett resultat av det nya arbetslivet (Allvin et al., 2006). Det gränslösa arbetet handlar i grunden om organisationernas ständiga anpassning till kontinuerliga förändringar i omvärlden.

Beteendevetenskap, gränslöst arbete Flashcards Chegg.com

ISM-rapport 21 . Wohlers, 2017 #994. Bodin Danielsson, 2008 #1000. Toivanen, 2015 #840. Toivanen, 2018 #919. Hultberg, 2018 #984. Bodin Danielsson, 2010 #839

SAMMANFATTNING. Ohälsa gränslöst arbete och en obalans mellan arbete och fritid kan också orsaka stress( 4  14 okt 2019 Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt Vårt sätt att umgås och arbeta blir alltmer fragmenterat och gränslöst. Sammanfattning.